Stacks Image 52

KUNG FUS OCH QI GONGS
MORAL KOD

Respekt: Utan respekt kan inget förtroende födas
Utan respekt kan ingen undervisning ges eller tas emot.

Viljan: Det är kraften att fritt bestämma sig själv genom handlingar

Anspråkslöshet: Det är att prata om dig själv utan stolthet

Uthållighet: Det är förmågan att motstå trötthet och att fortsätta att göra eller vara vad du har bestämt dig för

Heder: Det är att vara trogen det givna ordet

Artighet: Det är respekt för andra

Tålamod: Det är hoppets konst

Mod: Är att göra det som är rätt

Generositet: Det är en läggning mot välgörenhet och godhet

Uppriktighet: Det är att uttrycka dig själv utan att dölja dina tankar

Vänskap: Det är den renaste av mänskliga känslor

Självkontroll: Det är att veta hur man ska vara tyst när ilskan stiger
Stacks Image 101

Fred ALPI
Tel: +46 (0)70 605 19 68
Mejl:
fred@jarvsokungfu.se
Websida:
www.jarvsokungfu.se

Stacks Image 8
Stacks Image 5

JÄRVSÖ
KUNG FU & QI GONG

Fred ALPI
Tel: +46 (0)70 605 19 68
Mejl:
fred@jarvsokungfu.se
Websida:
www.jarvsokungfu.se

Stacks Image 6
Stacks Image 6